Company

  • 공지사항
  • 온라인문의

공지사항

HOME > 고객센터 > 공지사항
  영업안내 2017.07.11 18:00
글쓴이 : 최고관리자 조회 : 14434

------------------- 호포갈비​ 호포점 -------------------

경남 양산시 동면 가산리 1009​

예약문의 : 055-372-0500 (8인이상 예약가능)

1층 판매장 : Pm09:00 ~ Pm09:30 

2층 식   당 : Am11:30 ~ Pm09:30

                       (마지막 주문 Pm08:50)

 

 

------------------- 호포갈비​ 문현점 -------------------

부산시 남구 우암로 359 (구)연탄공장 위치

예약문의 : 051-639-9200 (2인이상 예약가능)

1층 판매장 : Pm09:00 ~ Pm09:30 

2층 식   당 : Am11:30 ~ Pm09:30

                   (브레이크타임 없음)

                     (마지막 주문 Pm08:50)

 

 

 

-------------------- 기타 공통사항 --------------------

* 연중무휴 (명절 당일날 휴무)

 

​* 예약은 전화예약만 가능합니다.

 

* 2층 식당에서는 '한우 생고기'만 구워드실 수 있습니다.

(수입, 냉동, 양념x)

 

* 평일 2시00분 이전 입장 고기드시는 손님 냉면&된장 무료

(주말, 공휴일 불가)

 

* 평일 점심특선은 2시00분까지 적용됩니다.

(호포갈비탕, 해장갈비탕, 호포세트, 해장세트, 한우육회비빔밥, 물냉면, 비빔냉면)

 

목록